تبلت منوی رستوران

تبلت منوی رستوران
تبلت منوی رستوران
تبلت منوی رستوران
تبلت منوی رستوران

توضیحات

امکانات این سیستم
• منوی غذا ها : به صورت گرافیکی و صوتی چند زبانه
• فراخوان گارسون
• سیستم شرکت در قرعه کشی بعد از ثبت فاکتور و اعلام نتیجه آنی
• سیستم ثبت انتقادات و پیشنهادات و شرکت در نظر سنجی رستوران
• سیستم ثبت یادگاری مشتریان به صورت متن , امضا و یا نقاشی
• سیستم آپلود و مطالعه روزنامه